УГРА - Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Угљевик

Производња кошница за пчеле

Пчеларство као привредна дјелатност код нас је још увјек недовољно рентабилно занимање али постоји велики број пчелара који се баве овом дјелатношћу. Велики број пчелара то ради из чисте љубави према пчелама, из хобија, али има и оних који свој кућни буџет допуњавају приходима од пчела, као и знатан број пчелара који живи искључиво од пчеларства. Сви они би могли добити много више од пчеларства када би повећали број кошница и побољшали технологију пчеларења. Тиме би повећали продуктивност и увећали рентабилност, што и треба да буде циљ сваког пчелара.

Разноликост екосистема Републике Српске и Федерације Бих, чије богатство флором и фауном илуструје присуство готово 3.500 различитих биљних врста, од којих су многе љековите и ароматичне, указује поред осталог, на производњу великих количина нектара као основног предуслова за развој пчеларства и производњу природног меда у шумским и ливадским подручјима БиХ. Важно је истаћи да заједно са Србијом имамо најбоље природно-климатске услове за пчеларство у Европи. Нажалост, и поред овога, пчелартво у Републици Српкој још увјек није достигло такав степен развијености који би одговарао објективним могућностима пчеларења код нас, већ заостаје и у односу на друге привредне гране али показује тенденције раста развоја задњих година.

Несумљиво је, дакле, да Република Српска са веома повољним климатско-флористичким условима, аутоктоном расом пчеле – Apis melliphera carnica L, те избором добрих кошница и савременом технологијом пчеларења може врло брзо постићи значајну производњу природног меда и осталих пчеларских производа (матична млијеч, прополис, полен), у кооперацији са сеоским домаћинствима, радницима који немају посла или су остали без истог.

Пројекат израде кошница за пчеле осмишљен је практично као пратећи програм програма развоја пчеларства. Наиме, сматра се да 30 кошница представља најмањи број по кооперанту. Финансијко-економска анализа рачуна се на просјечном нивоу од 50 и 100 пчелињих друштава, односно 50 и 100 кошница по кооперанту, с обзиром да се кроз две до три године пчелињак у властитој продукцији може повећати и до 200 пчелињих друштава, а што подразумјева набавку додатног броја кошница.

 

ПРЕУЗМИ ПРОЈЕКАТ