УГРА - Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Угљевик

Банкет / Свечана сала

Угоститељство  је  привредна  и услужна дјелатност, са циљем пружања услуга клијентима по одређеној цијени. Дјелатност угоститељства се врши у објектима који се називају „угоститељски објекти“. Ова сфера привредно-услужне дјелатности је у многим земљама уско везана са туризмом и представља важан извор прихода.

Облици угоститељства су: хотелијерство, ресторатерство, угоститељство у саобраћајним средствима, гастрологија.

Према типу и врсти услуга угоститељски објекти се могу подијелити на: угоститељске објекте за пружање услуге смјештаја и угоститељске објекте за пружање услуга хране и пића. Поред ових основних услуга, у угоститељским објектима се могу приређивати и различити облици забаве, свечаности и прославе.

Према квалитету и броју услуга које пружају, угоститељским објектима се одређује категорија. Данас се најчешће за категорисање угоститељских објеката користе „звјездице“. Већи број звјездица назначава да је услуга квалитетнија и потпунија (и скупља).

Неки од угоститељских објеката су хотели, ресторани, казина и клубови. У Босни и Херцеговини постоје и угоститељски објекти попут кафића, бурекџиница, ћевабџиница, здрављака итд.

Битни фактори за развој угоститељских објеката су:

  1. природниеи географске погодности као што су клима и природне љепоте;
  2. инфраструктура(путеви, вода, струја);
  3. промоција путем реклама, туристичких сајмова и Интернета;
  4. друштвено-политичка ситуација;
  5. правниоквир у датој држави итд.

За добро пословање у угоститељству потребно је имати доброг менаџера. Често су власници истовремено и менаџери. За успјех у угоститељству важни су планирање, организовање, особље и контрола.

 

ПРЕУЗМИ ПРОЈЕКАТ