УГРА - Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Угљевик

О нама

Основни подаци

„УГРА“ – Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Угљевик основана је у складу са Законом о подстицању развоја малих и средњих предузећа, а почела је с радом у октобру 2007 године. Дјелује као правно лице и непрофитна организација.

Запослени у Агенцији су:

директор – Милорад Јовичић

стручни сарадник за финансије и административне послове – Силвија Зекић

хигијеничар – Сњежана Шешлић

Иницијатива за оснивање Агенције за развој малих и средњих предузећа општине Угљевик покренута је од стране Општине Угљевик, у жељи да заједнички сарађују и реализују пројекте, кроз домаће и иностране програме, а у циљу оснивања и оснаживања рада локалних малих и средњих предузећа као и унапређења општег друштвено-економског развоја територије општине Угљевик.

Мисија, визија и циљеви

Мисија Агенције за развој малих и средњих предузећа је унапрјеђивање стандарда и квалитета живота свих становника општине Угљевик, кроз стимулисање здравог пословног окружења и стварања нових радних мјеста што доводи до побољшања квалитета живота у региону.

Визија – Ревитализација и јачање локалних и регионалних економских потенцијала кроз развој и подршку малих и средњих предузећа.

Циљеви:

1.оснивање нових малих и средњих предузећа.
2.стварање нових радних мјеста,
3.запошљавање младих стручњака,
4.реализација нових инвестиција,
5.побољшање рада МСП-а,
6.пружање подршке самосталним предузетницима,
7.повећање животног стандарда,
8.привлачење страних инвестиција,
9.презентација малих и средњих предузећа на сајмовима.